İzmir Ticaret Odası Binası Yenileme Fikir Projesi Yarışması’ndan Üç Ödül – Yaşar Üniversitesi

İzmir Ticaret Odası Binası Yenileme Fikir Projesi Yarışması’ndan Üç Ödül

Geçtiğimiz dönem “İzmir Ticaret Odası Binası Yenileme Fikir Projesi Yarışması”nda, aralarında #YaşarÜniversitesi #MimarlıkBölümü’nden öğretim elemanları, mezun ve öğrencilerin de yer aldığı üç ekip, 1.lik, 2.lik ve 3.lük ödüllerini kazandı. 11 Mart 2020’de duyurulan sonuçlara göre,
Mustafa Gökhan Çelikağ (Ekip Başı, Yaşar Üniversitesi), Alpay Demirci, Kerem Yeşildağ (Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu), Buğrahan Miraç Eser (Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu), Erenus Atilla, Dilşad Kurdak’dan oluşan tasarım ekibi ve Melis Varkal Deligöz (Yaşar Üniversitesi), Yenal Akgün (Yaşar Üniversitesi) ve Burçin Demirsoy Demirci’den oluşan danışman ekibin projesi 1.lik ödülüne layık görüldü. Tasarım ekibinde Burçin Demirsoy Demirci (Ekip Başı), Yenal Akgün (Yaşar Üniversitesi), Melis Varkal Deligöz (Yaşar Üniversitesi), Begüm Kocabalkanlı (Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu), Büşra Bülbül (Yaşar Üniversitesi, Mimarlık Öğrencisi), Barış Can Yılmaz’ın (Yaşar Üniversitesi, Mimarlık Öğrencisi), danışman ekipte ise Alpay Demirci, Mustafa Gökhan Çelikağ (Yaşar Üniversitesi), Kerem Yeşildağ (Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu) ve Buğrahan Miraç Eser’in (Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu) yer aldığı proje ise 2.lik ödülünü kazandı. Danışman ekibinde Mimarlık Bölümü öğretim elemanı Arzu Cılasun Kunduracı’nın bulunduğu ekip ise 3.lük ödülünü kazandı.
Tüm öğretim elemanı, mezun ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Aşağıda projelerin içeriklerini bulabilirsiniz:
 
1.lik ödülü (proje raporundan):
“Projenin tasarım fikri ‘’Bir aradalık’ kavramı üzerinden geliştirilmiştir. 2000’li yıllar insanların hayal güçlerini bile zorlayacak dijital devrimlere ve gelişmelere sahne olmuştur. Yaşanılan dijital dünya zaman, mekân ve insan arasındaki ilişkileri de kuşkusuz değiştirmiştir. Proje, bu bağlam üzerinde durarak ‘Bir aradalık’ kavramını mevcut yapıda üç durum üzerinden değerlendirmekte ve öneri yapıda ise tespitlere cevap olacak biçimde üç farklı şekilde ele almaktadır: Yerleşim düzeni, kullanım senaryoları ve yapısal önerilerde değişiklikler. Yerleşim Düzeni: Yapının kentle bir aradalığı, yapının yeni fonksiyonu konvansiyonel bir ofis düzeninden ziyade, kentlinin de yapıyı her saat kullanabileceği, yapıyla etkileşim içine geçeceği bir düzen önermektedir. Yapı kullanıcısının birbiriyle olan bir aradalığı: Projede özellikle orta alandaki galeri boşlukları yer yer kapatılarak, kullanıcının birbirinden öğrenebileceği ortak mekânlar planlanmıştır. Yapının denizle bir aradalığı: Mevcut binanın önemli problemlerinden birisi, İzmir Körfezi ile etkileşim içinde olmamasıdır. Projede cephenin karakteri kısmen değiştirilmiş, ters kirişler her iki katta bir kaldırılarak yapının şeffaflaşması sağlanmıştır. Yapıda deniz herkesin hakkı söylemiyle deniz tarafında 2 katta döşemelerin boşaltılmasıyla kat bahçeleri ve ortak alanlar oluşturulmuştur.”
 
2.lik ödülü (proje raporundan):
“Tasarım kararları ve yerleşim düzeni: Proje konusu yapı, konumu itibariyle İzmir kent siluetinde önemli bir noktada bulunmaktadır. Ancak mevcut cephesi ve plan anlayışından ötürü yapının denizle ve kentle olan ilişkisi oldukça zayıftır. Bu sebeple, önerdiğimiz proje yapının denizle ve dolayısıyla kentle olan ilişkisini arttırmayı hedeflemektedir. Bu amaca paralel olarak yapının cepheleri, ‘saydamlık’, ‘esneklik’ ve ‘berraklığın’ öne çıktığı bir dille yeniden tasarlanmıştır. Böylece proje önerimizin en önemli hedeflerinden birisi olan ‘dışarıdan merak edilen ve etkinlikleri dışarı (dolayısıyla tüm kente) yansıtabilen, inovasyon kavramını bir Festival niteliğinde tüm kentle beraber yaşayabilen bir yapı’ elde edilmiştir. Yapıda iki önemli odak oluşturulmuştur. Bunlardan ilki ‘Dijital Deneyim Merkezi’ni barındıran ‘Kırmızı Kutu’, diğeri ise yapıdaki tüm büyük etkinliklerin yapılacağı ‘Festival Alanı’dır. Sirkülasyon çekirdeğini merkez kabul ederek, yapının Atatürk Caddesi’ne bakan kolunda olabildiğince açık ofis ve açık alan bırakılmış, yapının çoğu kapalı ve bölümlenebilir birimleri Cumhuriyet Bulvarı’na bakan kolda toplanmıştır. Böylece sirkülasyon çekirdeğinin bulunduğu alana kadar tüm kullanıcıların denizi algılaması sağlanmaya çalışılmıştır.”
 
3.lük ödülü (proje raporundan):

“Binanın iki cephesinden de erişilebilinirken; sosyal alanlar binanın zemin katında çözülmüştür. Bu alanlarda, bina çalışanlarının sosyalleşmesi aynı zamanda da kentli ve yatırımcı ile kiralanabilir alanları kullanan start-upların etkileşim halinde olması hedeflenmiştir. Bina giriş katında bulunan kiralanabilir dijital sergi alanlarında, start-upların yenilikçi fikirlerini kentli ve yatırımcıya ulaştırma şansı sağlanmaktadır. Aynı zamanda da binaya gelir getiren kiralanabilir alanlar yaratılmıştır. Kiralanabilir ofis alanlarında esnek, dönüşebilir alanlar yaratılmıştır. Mekanların istenilen fonksiyona bölünmesi için tavandan gizli raylarla asılan, hareketli paneller kullanılmıştır. Böylece büyük bir toplantı odası panellerle bölünerek daha küçük ofis alanlarının yaratılmasına olanak sağlamaktadır. Yönetim, etkinlik gibi alanlarda kullanılan tekstil perde uygulaması da esnek mekanlar yaratmaktadır. Tekstil perde uygulaması, galeri boşluğunda kullanılan akustik aydınlatmalar ve bina içinde kullanılan akustik paneller de bina akustiğine ve gürültü denetimine katkı sağlamaktadır.”

Devamı detaylarla birlikte şurada: 3. Ödül, İzmir Ticaret Odası Binası Yenileme Fikir Projesi Yarışması – Arkitera