Staj Raporu Teslimleri – Yaşar Üniversitesi

Staj Raporu Teslimleri

ARCH 3331 ve ARCH 4431 Staj derslerine kayıtlanmış olan öğrencilerin dikkatine;

 

–       Staj raporu teslimleri 29.11.2018 Perşembe günü saat 09:00’a kadar, Lectures sistemi üzerinden

 

–       Değerlendirme formu ve CD teslim tarihi 29.11.2018 Perşembe günü 13:30 – 16:30 saatleri arasında, Mimarlık Fakültesi Y625 numaralı toplantı odasından alınacaktır.

 

 

TESLİMDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

 

1-      Staj Raporunun her sayfası yetkili mimar/mühendis tarafından kaşelenerek mavi mürekkepli kalem ile imzalanmalıdır.

 

2-      İmzalanarak kaşelenmiş Staj Raporu taratılarak belirtilen tarihte LECTURES sistemine pdf formatında yüklenmelidir.
 

3-      Sayfalarında imza, kaşe, mühür veya tarihleri bulunmayan staj raporları kabul edilmeyecektir.
 

4-      Sayfalardaki imza ve kaşenin dijital ortamda çoğaltılması durumunda öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlatılacaktır.
 

5-      Staj Değerlendirme formu, içerisinde yer aldığı kapalı zarfın, kapatıldığı yerin imzalı ve kaşelenmiş olarak elden imza karşılığı teslim edilecektir.
 

6-      Staj defterini Lectures sistemine yüklememiş olan öğrencilerin değerlendirme formları teslim alınmayacaktır.
 

7-      Staj raporları sadece internet sitesinde belirtilen saatler arasında olacaktır. Teslim saatini kaçıran öğrencilerin raporları kabul edilmeyecek ve öğrenci stajdan başarısız sayılacaktır