Staj Değerlendirme Formları Teslimi – Yaşar Üniversitesi

Staj Değerlendirme Formları Teslimi

Tüm öğrenciler staj değerlendirme formlarını Araştırma Görevlisi Feyza Durmuşlar’a teslim edecektir. ARCH 331 /431 dersine kayıtlanmamış öğrencilerin defter ve form teslimleri ALINMAYACAKTIR.

 

All students will submit their internship evaluation forms to the Research Assistant Feyza Durmuşlar. Students who did not enroll to ARCH 331/431 lessons WILL NOT be able to submit any logbooks or forms.