Önemli! Staj Belgeleri Hakkında – Yaşar Üniversitesi

Önemli! Staj Belgeleri Hakkında

Zorunlu/ İsteğe Bağlı Staj Yapacak Öğrencilere Bilgi notu:

 

Üniversitemizde okumakta olan ve zorunlu stajlarını yaz döneminde ilgili kurumlarda gerçekleştirecek öğrencilerimize (Önlisans/ lisans öğrencileri) staj dönemi boyunca; ek olarak isteğe bağlı staj yapacak öğrencilerimize 1 (bir) aydan fazla olmamak üzere, SGK’ya ödenecek İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına karşı sigorta primi Üniversitemiz tarafından ödenecektir. Bu kapsamda öğrencilerimizin SGK işlemlerinin tamamlanabilmesi için, ik.yasar.edu.tr erişim sayfasında yer alan “STAJYER FORM- ZORUNLU STAJYER ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU” nun 2 sayfasında yer alan tüm bilgilerin eksiksiz doldurulması ve imzalı bir şekilde staj başlangıç tarihinden en az 2 hafta önce İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

3308 sayılı Kanuna 6764 sayılı Kanunla eklenen geçici 12. madde uyarınca, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere, işletmelerde mesleki eğitim gören, staja devam eden öğrencilere, yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde 30’undan az olamayacağına yer verilmiştir. Öğrencilerimizin staj yapacağı kurumdan, staj yapacağı dönemde ücret alıp/ almayacağı ile ilgili yazılı bir belge almaları ve bunu İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur.

 

 

Başarılı staj dönemi geçirmeniz dileğiyle,

Yaşar Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü