Mimarlık Teknoloji ve İnovasyon Uluslararası Sempozyumu Yaklaşıyor! – Yaşar Üniversitesi

Mimarlık Teknoloji ve İnovasyon Uluslararası Sempozyumu Yaklaşıyor!

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü olarak, bu sene ilkini düzenleyeceğimiz “Mimarlık, Teknoloji ve İnovasyon” Uluslararası Sempozyumu (Architecture, Technology and Innovation / ATI), “Akıllı Binalar, Akıllı Kentler” başlığı altında, 26-28 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleşecektir. Sempozyum, tümüyle çevrimiçi ortamda düzenlenecek olup, sunum dili İngilizcedir. 

Çağdaş mimarlığın uygulama alanları ve eleştirel kuramdaki teknoloji ve yeniliğe dair rolü hakkında farkındalık yaratmak için senede bir düzenlenmesi planlanan Sempozyum, geniş çerçevede, bilim insanlarına, her sene farklı bir tema ile planlanan kuramsal, teknik ve/veya uygulamaya dayalı son teknoloji araştırma bulgularının karşılıklı olarak tartışılabileceği disiplinler ötesi bir platform sunmayı amaçlamaktadır. 

Günümüzde akıllı kentler, kentsel ortamı daha akıllı hale getirmek için tasarlanmış çeşitli ağların ekosistemleri olarak kabul edilmekte ve akıllı binalar da bu ekosistemin en vazgeçilmez bileşenlerinden birine karşılık gelmektedir. Yapılı çevredeki akıllı sistemleri belirlemenin önemine odaklanan farklı disiplinlerden akademisyenleri bir araya getirecek Sempozyum aracılığıyla, mevcut ve gelecekteki potansiyel ekosistemlerin olanakları, gereklilikleri ve sürdürülebilirliği konularının yanı sıra örtük etkilerinin tartışılması için akademik ve bilimsel bir temel atılması amaçlanmaktadır. 

Sempozyuma sunulan bildiriler, Yaşar Üniversitesi Yayını olarak, bildiri kitabında basılacaktır. 

Sempozyum hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: https://ati.yasar.edu.tr/ 

Davetli konuşmacılar: https://ati.yasar.edu.tr/speakers/

Program: https://ati.yasar.edu.tr/technical-program/

Kayıt: https://ati.yasar.edu.tr/registration/

 

Sizleri Sempozyuma davet eder, katılımlarınızı bekleriz…