Mazeret Sınavları – Yaşar Üniversitesi

Mazeret Sınavları

With the Senate Decision dated 18.05.2023, the new final exam dates have been determined as 5 June-16 June 2023. Students who will be abroad (work & Travel and Erasmus) on the new final exam dates, (provided that they can take the exam on the previous exam dates) will be given the chance to take a make-up exam. Students who want to take the face-to-face exam within this period are kindly requested to apply to Faculty secretaries with their documents by hand until Tuesday, 23.05.2023 at 13.30. Applications will be evaluated by Deanship.

 

18.05.2023 tarihli Senato Kararıyla yeni final sınav tarihleri 5 Haziran-16 Haziran 2023 olarak belirlenmiştir. Yeni Final sınavı tarihlerinde yurtdışında (Work & Travel ve Erasmus sebebi ile) bulunacak öğrencilere, (eski sınav tarihlerinde sınava katılabilmeleri şartıyla) mazeret sınav hakkı verilecektir. Bu süre içinde yüz yüze sınava katılmak isteyen öğrencilerin ivedilikle 23.05.2023 Salı günü saat 13.30’a kadar belgeleriyle birlikte Fakülte sekreterliğine elden başvurmaları rica olunur. Yapılan başvurular Dekanlık tarafından değerlendirecektir.