İş Güvenliği Eğitimi Hk. – Yaşar Üniversitesi

İş Güvenliği Eğitimi Hk.

İş güvenliği eğitimi almak için isimlerini bize bildirmiş olan öğrencilerin uzaktan eğitim modülüne kaydı ilgili birim tarafından yapılacaktır. 31 Mayıs akşamına kadar sistem açık kalacaktır.

Ön test, sırasıyla 5 modül ve son testi tamamladıktan sonra eğitim bitmiş olacaktır. Geçme notu son test için 70 ve üzeridir. Öğrencilerin sertifikaları 4 Haziran tarihine kadar hazırlanacaktır.