[Form] Dersten Çekilme – Yaşar Üniversitesi

[Form] Dersten Çekilme

Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 34. maddesi 1/d bendine istinaden;

Öğrenci öğretim süresince lisans programlarında en fazla dört, ön lisans programlarında ise en fazla iki dersten çekilebilir. Dersten çekilme başvurusu, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır. Daha önceki bir dönemde C-, D+ ve D notunu yükseltmek amacıyla alınan bir dersten çekilen öğrencinin akademik ortalaması hesaplanırken önceki aldığı not geçerli sayılır.

 

Dersten cekilme formu için tıklayınız.